Temel Analiz

Temel analiz yöntemi borsada sıkça kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde, ilk olarak siyasi durum, global ekonomik ve gelişmeler göz önünde bulundurulmaktadır. Takip edilen gelişmeler ve analizlerin ardından hisse senedi alınacak ülkelerin o anki ekonomik durumu da mercek altına alınmaktadır. Ülkenin ekonomik dinamiklerinin doğru analiz edilebilmesi için hizmet endeksleri, döviz seviyesi ve ülkenin mevcut faiz oranları değerlendirilmelidir.

Temel analiz oluşturmak için firma ile ilgili açıklanan bilgilerden yararlanılır. Böylece bir firmanın değeri araştırılmış olur. Firma ile ilgili halka açıklanan tüm bilgi, değerlendirme ve finansal tablolara dayanmaktadır. Firmaların temel bilgilerinin iyi bir şekilde yorumlanması, firmaların hem bugünkü hem de gelecekle ilgili durumunun ortay konulmasını sağlamaktadır. Böylece firma değerlerinin belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Yatırımcılar da buna göre yatırımlarını yönlendirebilirler.

Temel analiz genel olarak firma ile ilgili gerçeklere dayandığı için teknik analize göre oldukça önemli derecede üstülük sağlamaktadır. Temel analiz için bu bağlamda bazı eleştiriler yöneltilmektedir. Temel analizin yatırımcılara gecikmeli olarak ulaşması bunlardan bir tanesidir. Bir diğer eleştiri ise temel verilerin bilanço makyajları ile zaman zaman gerçek durumdan uzaklaştığı yönündedir. Aslında firma ile ilgili temel analiz yapılacağı zaman, olay daha geniş bir açıdan bakmak gerekir. Çünkü firma bilgileri yalnızca firmanın özel durumlarından ibaret değildir. Aynı zamanda uluslararası ve ulusal olaylardan da etkilenmektedir.

Firma analizleri dışında etkin olarak sektör ve ekonomik analizlerin yapılmasıyla daha doğru bir temel analiz elde edilmektedir. Bu sırada öncelik ekonomik analizdir. Sonra sırayla sektör ve firma analizleri gelmelidir. Ekonomik analizler, firmanın pazar yani sistematik riskini değerlendirirken, sektör ve firma analizleri daha çok firma yani sistematik olmayan risklere yöneliktir. Yatırımcılar bu doğrultuda doğru bir analizle doğru bir yatırım hareketinde bulunabilir.

Avatar

Doğan Mutlu Author

Analist ve araştırmacı finans uzmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *