Tahvil Nedir?

Bu terim, 1 yıldan uzun vadeli borçlanma senetlerini tanımlamaktadır. Devlet veya şirketler tahvil alıcısından uzun vadeli borç teminini bu şekilde elde ederler. Tahvil alıcısı yani yatırımcı bu durumda şirketin alacaklısı konumunda bulunur.

 

Tahvil ihracı konumunda bulunan tarafın belirlenen vadenin sonunda tahvil sahibi konumunda bulunan kişiye senedin taşımış olduğu hakları, yani borcun karşılığında taahhüt edilmiş olan faiz ve anaparayı ödemesi gerekir.

 

Tahviller özeliklerine göre “özel sektör tahvili” ve “devlet tahvili” olarak çeşitli boyutlara ayrılmaktadır. Devletler bu borçlanma yöntemi ile bütçe açıklarını kapatma fırsatı bulurlar. Ülkemizde devlet tahvillerini Hazine Müsteşarlığı bazı ihaleler yolu ile veya halka arz etme yolu ile ihraç eder ve bu tahviller Merkez Bankası aracılığıyla satılır.

 

Devlet tahvilleri bir yıldan uzun vadelidir. Eğer vade sonuna değin beklenirse,  faiz tahsil etme garantisi bulunmaktadır. Tahvillerin bir diğer avantajı likit olması yani vade beklenilmeden ikinci piyasalarda alınıp satılabilmesidir.

 

Tahviller TL veya döviz cinsinden olabilmekte ya da kuponlu, kuponsuz, sabit ve değişken faizli gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca tahviller yatırımcılar adına mümkün olduğunca düşük risk içerdiği için oldukça yaygın hale gelmiştir. Devlet tahvilleri ise devlet garantisi altında olduğu için risksiz sayılabilir.

 

Özel sektör tahvillerinde unutulmaması gereken konu belirlenen vade sonunda tahvil ihraç etmiş olan şirketin ödeme riskini içerebileceğidir.

 

Devlet tahvilleri bu söylenenler dışında yani iç borçlanmadan farklı olarak dış piyasalarda borçlanma ile de mümkün olabilmektedir. Bu tur tahviller Euro ve USD cinsinden ihraç edilirler ve “Euroband” olarak isimlendirilirler.

 

Tahvil Faiz Hesaplama

 

Bu hesaplama yapılırken tahvilin kuponlu veya kuponsuz olmasına dikkat edilir. Yani hesaplama bu iki turun arzına göre değişkenlik göstermektedir. Kuponsuz tahvillerde vade sonunda ödenen miktar nominal değerdir. Yani satıcı vade sonundaki ödemeyi anapara ve faiz getirisi kadar yapmaktadır. Kuponlu tahvillerde ise vade sonuna kadarki tüm fon akışı bugüne ıskonto edilir.

 

Tahvil faiz hesaplama yapmak istemeyenler veya matematikle arası iyi olmayanlar için tahvil faizi hesaplama artık çok kolay bir durumdur. Bunun için en pratik yol ise e-hesaplama araçlarının kullanılmasıdır.

Avatar

Doğan Mutlu Author

Analist ve araştırmacı finans uzmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *