Likidite Nedir?

Bir menkul kıymetin, gayrimenkulün ya da finansal ürünün nakde çevrilebilme kolaylığına likidite denir. Likidite, nakde çevrilebilen tüm varlıklar için kullanılabilen bir ifadedir. Paraya çevrilebilen varlıklara ise likit denir.

Likidite konusunda varlıkların paraya çevrilme hızı da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Varlıkların likidite oranı, nakde çevrilme hızına göre belirlenir. Likidite oranı en yüksen olan varlık nakit para, en düşük olan varlık ise stoklardır. Bir varlığın likidite olarak kabul edilebilmesi için varlığın nakde çevrilebilmesi yeterlidir. Varlığın kime ait olduğu önemsizdir. Bir şirkete ait tahvil gibi menkullerin likidite olarak kabul edilmesi gibi şahıslara ait araba, ev vb. gayrimenkuller de likidite olarak kabul görür.

Likit varlıklar, tüm yatırımcılar için önem teşkil eder. Bunun ilk sebebi likit varlıkların hızlıca paraya çevrilebilmesidir. Ayrıca bu işlem sırasında yatırımcı değer kaybı yaşamaz. Fakat uzun süre satılmayan likit varlıklar güncel değerlerini kaybedebilirler. Bu aşamada da likidite oranı devreye girer.

Likidite, gerçek ve teknik olmak üzere kendi içinde iki sınıfa ayrılır. Bir şirketin, vadesi gelen ödemelerini ödeyebileceği varlıkların ödeme yeteneği için teknik likidite ifadesi kullanılır. Gerçek likidite ise iflasını bildiren şirketlerin tasfiyesi sırasında var olan tüm borçlarını ödeyebileceği likit varlıkların ödeme gücünü ifade eder.

Varlıkların likidite oranları, işletmenin sahip olduğu bilanço verilerindeki bilgiler baz alınarak hesaplanır. Bu oranlar, varlıkların nakde çevrilebilme gücünü gösterir. Üç farklı likidite oranı vardır. Bunlar cari oran, asit test oranı ve nakit oranı olarak adlandırılır. Cari oran, işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Cari oran hesabında dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar dikkate alınır. Asit test oranı ise varlıkların likidite yeteneklerine yani nakde çevrilebilme hızlarına göre sıralanmasıyla bulunur. İşletmenin nakit olarak sahip olduğu likidite oranını gösteren hesaplama da nakit oranı olarak belirtilir. Likidite oranlarının hesaplanma formülleri ise şöyledir:

  • CariOran=DönenVarlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • AsitTestOranı=(Dönen Varlıklar−Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • NakitOranı=Hazır Değerler+Pazarlanabilir Menkul Değerler
Avatar

Doğan Mutlu Author

Analist ve araştırmacı finans uzmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *