Emtia Nedir?

Sözlük anlamı olarak emtia, ticaretin konusu olan tüm ürün ve mallardır. Bu yüzden birçok ticari ürün emtia grubuna girer. Örneğin buğday ve mısır bir emtia ürünüdür.

Emtiaya konu olan tüm ürünlerin ticari olarak işlem gördüğü piyasaya ise emtia borsası adı verilir. Emtia borsasındaki fiyatlar; savaş, ülkelerde meydana gelebilecek toplumsal olaylar, doğal afetler, mevsimlerdeki değişiklikler, ekonomik krizler, dövizlerde meydana gelen kur hareketleri gibi olaylardan etkilenirler. Mesela bir ülkede doğal afetlerden dolayı, birçok tarım ürünü zarar görmüşse, bu tarım ürünlerinin emtia borsasındaki işlem değerleri düşer.

Yukarıda saydığımız olayların çok olması, emtia borsasında yatırım yapanlara büyük kazançlar sağlayabilir. Bu duruma votalite adı verilir. Eğer borsada votalite oranı yüksekse, kazançta bir o kadar çok olabilir. Ancak risk de o oranda büyüktür.

Emtia borsasında işlem gören ürünler

Yukarıda, ticaretin konusu olan tüm ürünlerin emtia borsasına konu olduğunu söylemiştik. Bu ürünleri gelin birlikte maddeler halinde görelim:

  • Emtia borsasında en çok işlem gören ürün grupları, enerji kaynaklarına tabi olan ürünlerdir. Bu ürünler; petrol ve türevleri, kömür, kalorifer yakıtları, sıvı ve katı enerji kaynakları ki bunlardan en çok bilineni LPG gazıdır.
  • Değerli madenler yalnızca emtia borsasında değil, Forex ve diğer borsalarda da en çok işlem gören yatırım araçlarıdır. Altın, gümüş ve bakır bunlardan en çok bilinenidir. Bunun dışında sanayi ürünü olarak kullanılan diğer madenler de emtia borsasında işlem görür.
  • Tarım ürünleri de son zamanlarda emtia borsasına konu olan ürünler arasında yer almaya başladı. Buğday, mısır, pamuk, kakao, pirinç ve soya emtia borsasında en çok işlem gören ürünlerdendir.

Yukarıda saydığımız ürünler dışında; kimyasal maddeler, hayvansal ürünler, bazı gıda maddeleri ve orman ürünleri de emtia borsasında işlem gören ürünlerdendir.

Nasıl bir yatırım yapmalısınız?

Emtia borsasının kurallarını çok iyi bilmeli ve yapılan işlemleri sürekli olarak takip etmelisiniz. Aslında bu yöntem, bütün borsa işlemlerinde geçerlidir.
Emtia borsasına konu olan ürünler fiziksel olarak saklanması zor ve maliyetli ürünlerdir. Ancak sanal olarak bu ürünlerin saklanması ve değerlendirilmesi oldukça kolaydır. Bu ürünlerin hacimlerine ve yatırım miktarlarına bakarak bir fikir edinmeniz mümkündür.
Bu yüzden sürekli olarak emtia borsasında olanları takip etmeniz gerekir.

Avatar

Doğan Mutlu Author

Analist ve araştırmacı finans uzmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *