Döviz Piyasası Nedir?

Ülkeye giren yabancı ülke paraları, döviz olarak adlandırılmaktadır. Döviz piyasası ise bir ulusal paranın başka bir paraya dönüştürülmesi ya da yabancı paraların alınıp satılmasına imkan sağlayan kurumsal yapılardır. Bunu kısaca, döviz arz ve taleplerinin karşılaştığı piyasa olarak da adlandırabiliriz.  Forex olarak da bilinen döviz piyasaları, aslında satıcı ve alıcının doğrudan karşılaştığı bir piyasa değildir. Belirli bir borsa biçiminde örgütlenmemiştir. Döviz piyasasının yapımcılığı, büyük bankaların yükümlülüğündedir. Böylece müşterilerin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmektedir. Evrensel nitelik taşıyan döviz piyasası, yeryüzünde hiç kapanmayan bir piyasa olarak yer alıyor.

Bankalar arası döviz piyasası ise dövizin pozisyonlarını denkleştirmek için bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemleri ifade ediyor. Çünkü bankalarda bulunan döviz pozisyonları, eksik ya da fazla pozisyon şeklinde olabilir. Örneğin bir bankanın satın almış olduğu döviz miktarı satış tutarından fazlaysa aynı zamanda döviz rezervlerinde de bir artış olur. Bu durum fazla pozisyonu temsil eder. Eğer banka satın aldığından daha fazla döviz satışında bulunuyorsa, bu da eksik pozisyondur.

Döviz piyasası, üç farklı işlem türüyle karşımıza çıkıyor. Anında teslim olarak bilinen günlük döviz piyasası, işlemlerin hemen yapıldığı bölümdür. Piyasada gelecek zamanda teslim ve ödeme olarak belirtilen esasa ise vadeli döviz piyasası denir. Böylece gelecek bir tarihte, belli bir miktar ulusal para karşılığında belli miktar yabancı paralar devredilmektedir. Değiş-tokuş sistemi ise bir dövizin, belli miktarının iki farklı teslim tarihi ile hem aynı anda alınması hem de satılması durumudur. Yani; bir parayı günlük piyasada satan, vadeli piyasada tekrar geri alabilmektedir. Yabancı paraların belirlenen fiyatına döviz kuru denir. Yani kur, yabancı para ve ulusal para arasındaki değişim oranını gösterir. Döviz piyasasında, dövizin aynı anda farklı piyasalardaki kur farklılıklarından kazanç elde etmesi durumu arbitraj olarak tanımlanıyor.

Avatar

Doğan Mutlu Author

Analist ve araştırmacı finans uzmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *