swap

Swap nedir? Nasıl belirlenir?

Borsa piyasasında Swap, değiş/tokuş yani bir diğer tabir ile takas anlamına gelmektedir. Swap işlemleri piyasa içerisinde farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbiri ile orantısı olarak tanımlanıyor. Her iki yatırımcı tarafın belli bir zaman içerisine yükümlülük ya da bir varlığa bağlı olarak farklı faiz ödemelerini ya da dövizlerini karşılıklı olarak değiştirdiği takas sözleşmesi olarak da […]